Вие сте тук

„Приготвяне и доставка на готова храна за болнично хранене на пациенти на МБАЛ Св. Петка Българска ЕООД”

Дата на публикуване на досието: 
вторник, 15 May, 2018
Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Обява.pdf1.37 MB15.05.2018
Образци.rar137.25 KB15.05.2018
Техническа спецификация.docx14.18 KB15.05.2018
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.: 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка „Приготвяне и доставка на готова храна за болнично хранене на пациенти на МБАЛ Св. Петка Българска ЕООД” е удължен до 16:00 часа на 28.05.2018г.

Отварянето на офертите, се насрочва за нова дата - 29.05.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала в  сградата на МБАЛ Света Петка Българска ЕООД, лечебен корпус ІV етаж,  гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 1.

Дата на публикуване: 
петък, 25 May, 2018
Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
протокол на комисията.doc.pdf173.54 KB11.06.2018