Вие сте тук

„Доставка на консумативи, превързочни материали, спринцовки и консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ Света Петка Българска ЕООД”

Дата на публикуване на досието: 
четвъртък, 4 October, 2018
Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Условия за участие.doc.pdf6.74 MB04.10.2018
docx_Obrazec_Obqava(1).doc.pdf2.36 MB04.10.2018
образци.rar127.66 KB05.10.2018
Съобщение за провеждане на жребий: 

На 22.10.2018 г. в 09:00 часа в административната сграда на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 1, ще се състои заседание на комисия, на което ще се проведе пулично жребий между участниците „Интергаленика“ ООД, гр. Пловдив и „Агарта ЦМ“ ЕООД, гр. София   за артикулите: Бинт 5/5 бр. 00 x1; Калцуни  х100бр.; Капачка за абокат бр. 00 x1; Спринцовка 1мл +игла  /инсулинова/ бр. 00 x1., за които тези участници са предложили еднаква цена. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на МБАЛ „С. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора.

Дата на публикуване: 
четвъртък, 18 October, 2018
Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
протокол23102108_cor1111.pdf3.72 MB24.10.2018
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор4315112018.rar3.09 MB22.11.2018
договор интергаленика.rar5.54 MB08.11.2018
Дата на публикуване: 
четвъртък, 8 November, 2018