Вие сте тук

Доставка на активна нетна електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора

Дата на публикуване на досието: 
вторник, 14 May, 2019
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Добавено на: 
вторник, 14 May, 2019