Вие сте тук

„Доставка на цифрова ехографска система за съвременна ултразвукова диагностика за нуждите на МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора”

Дата на публикуване на досието: 
понеделник, 17 February, 2020
Обява, Технически спецификации, условия на обществената поръчка и друга информация свързана с изпълнението на поръчката: 
Прикачен файлРазмерДобавено
docx_Obrazec_Obqava(1).pdf809.8 KB17.02.2020
образци.rar115.03 KB17.02.2020
Техническа Спецификация.docx23.32 KB17.02.2020
Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.: 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП уведомяваме заинтересованите лица, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка „Доставка на цифрова ехографска система за съвременна ултразвукова диагностика за нуждите на МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора” е удължен до 16:00 часа на 02.03.2020 г.

Отварянето на офертите, се насрочва за нова дата – 04.03.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала в  сградата на МБАЛ Света Петка Българска ЕООД, лечебен корпус ІV етаж,  гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 1.

Дата на публикуване: 
петък, 28 February, 2020
Протоколи на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол09032020.pdf306.87 KB09.03.2020
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор4724032020.pdf3.04 MB30.03.2020
Дата на публикуване: 
понеделник, 9 March, 2020