Вие сте тук

Обяви за събиране на оферти

Наименование на поръчката Дата на публикуване на обявата Идентификационен номер Досие
„Доставка на консумативи, превързочни материали, спринцовки и консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ Света Петка Българска ЕООД” 04.10.2018 ID 9081506 04.10.2018 г. преглед
„Приготвяне и доставка на готова храна за болнично хранене на пациенти на МБАЛ Св. Петка Българска ЕООД” 15.05.2018 9076049 15.05.2018 г. преглед
„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща трупа за ниско напрежение за нуждите на МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора“ 23.02.2018 9073258 от 23.02.2018 г. преглед
Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща трупа, за ниско напрежение за нуждите на МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора 27.01.2017 9060964 27.01.2017 г. преглед
„Приготвяне и доставка на готова храна за болнично хранене на пациенти на МБАЛ Св. Петка Българска ЕООД” 27.10.2016 9057894 преглед