Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Заглавие Вид на процедурата Дата на публикуване на процедурата Идентификационен номер Досие
Доставка на активна нетна електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора Пряко договаряне 14.05.2019 00415-2019-0001 Досие
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ Света Петка Българска“ ЕООД“, гр. Нова Загора“ Открита процедура 21.12.2018 00415-2018-0002 Досие
Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД - Нова Загора Открита процедура 20.06.2018 00415-2018-0001 Досие
“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА ЕООД, ГР. НОВА ЗАГОРА” Публично състезание 21.03.2017 00415-2017-0001 21.03.2017 г. Досие