Вие сте тук

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ Света Петка Българска“ ЕООД“, гр. Нова Загора“

Дата на публикуване на досието: 
петък, 21 December, 2018
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Доклад_cor.pdf2.08 MB04.02.2019
Протокол_cor.pdf1.79 MB04.02.2019
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 01.02.2019 г. от 09:00 часа в административната сграда на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 1, ще се състои заседание на комисия, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ Света Петка Българска“ ЕООД“.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на МБАЛ „С. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора.

Дата на публикуване: 
вторник, 29 January, 2019
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение.pdf1.2 MB04.02.2019
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор20022019_cor.pdf6.6 MB20.02.2019
Добавено на: 
сряда, 20 February, 2019