Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Заглавие Вид на процедурата Дата на публикуване на процедурата Идентификационен номер Досие
“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА ЕООД, ГР. НОВА ЗАГОРА” К СЕ СЛАГА СЪДЪРЖАНИЕТО НА Открита процедура 11.10.2019 00415-2019-0002 Досие
Доставка на активна нетна електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора Пряко договаряне 14.05.2019 00415-2019-0001 Досие
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на „МБАЛ Света Петка Българска“ ЕООД“, гр. Нова Загора“ Открита процедура 21.12.2018 00415-2018-0002 Досие
Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД - Нова Загора Открита процедура 20.06.2018 00415-2018-0001 Досие
“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА ЕООД, ГР. НОВА ЗАГОРА” Публично състезание 21.03.2017 00415-2017-0001 21.03.2017 г. Досие