Вие сте тук

“ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА ЕООД, ГР. НОВА ЗАГОРА” К СЕ СЛАГА СЪДЪРЖАНИЕТО НА

Дата на публикуване на досието: 
петък, 11 October, 2019
Решение за откриване на процедурата, обявление, документация за обществена поръчка: 
Протоколи/окончателни доклади на комисията: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Протокол28112019.pdf9.75 MB28.11.2019
доклад28112019.pdf9.2 MB28.11.2019
решение2-28112019.pdf8.81 MB28.11.2019
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

На 18.11.2019  г. в 10:15 часа в административната сграда на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 1, ще се състои заседание на комисия, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка "Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на МБАЛ „С. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора.

Дата на публикуване: 
сряда, 13 November, 2019
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Решение_20191210.pdf996.7 KB10.12.2019
Договор за изпълнение на поръчката, приложения към договора и допълнителни споразумения за изменение на договора: 
Прикачен файлРазмерДобавено
Договор 310012020.pdf1.45 MB13.01.2020
Договор107012020.pdf8.91 MB08.01.2020
Договор1217012020.pdf1.59 MB17.01.2020
Договор3713022020.pdf1.64 MB10.03.2020
договор0514012020.pdf2.85 MB07.02.2020
Добавено на: 
вторник, 10 March, 2020