Вие сте тук

Досие

 • Дата на публикуване на досието:
  сряда, 11 February, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: сряда, 11 February, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: сряда, 11 February, 2015
  Съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Отварянето на офертите ще се извърши в съответствие с правилата на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП в заседателната зала на МБАЛ Св. Петка Българска ЕООД /централен корпус/, на 23.02.2015 г. в 09:00 часа. , СЪОБЩЕНИЕ: В хода на работата си комисията установи, че участниците „Хелмед България” ЕООД, „Истлинг България” ЕООД, „Интергаленика” ООД и „Чардаклиев” ЕООД са предложили еднакви цени за артикулите Чаршаф хирургичен стерилен 140/240 см.; Трипътно кранче; Системи кръвопреливни; Ръкавици полиетиленови Х 100 бр.; Катетър бътерфлай; Катетър фолиев; Ирригатор с накрайник; Санпласт противоалергичен хипофикс 5см./5см.; спринцовки 50 мл. За тези артикули посочените участниците могат да бъдат класирани на първо място. С оглед на това и по аналогия с чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП комисията ще проведе публично жребий на 09.03.2015 г. в гр. Нова Загора, в административната сграда на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора, в 14:00 часа. Изпълнителят на поръчката за посочените по-горе артикули ще бъде определен в зависимост от резултатите на жребия, които ще бъдат отразени в протокола на комисията по 101г, ал. 4 от ЗОП. В същия протокол ще бъде отразено и класирането на участниците. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда, на МБАЛ „С. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора.
  Добавено на: сряда, 4 February, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: петък, 13 March, 2015
  Добавено на: понеделник, 27 April, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  дог.№40 -ф.№20000009438/03 04 2015 г. - 434,64 лв - плетени на 10 08 2015 г.
  дог.№44 - ф№2000009400/12 06 2015 - 251,00 лв - платена на 23 10 2015 г.
  дог.№40 - ф№2000010223/21 08 2015 - 183,00 лв ф.№2000010365/16 09 2015 - 138,52 лв - платени на 04 11 2015 г.
  дог.№43 - ф.№0000020063/16 04 2015 - 106,56 лв - платена на 27 11 2015 г.
  дог.№46 - ф.№0000000559/03 04 2015 - 1000,00лв частично плащане на 29 01 2016г
  дог.№46 - ф.№0000000559/03 04 2015 - 1000,00лв частично плащане на 19 02 2016г
  дог.№45 - ф.№1100012481/17 04 2015 - 434,20лв частично плащане на 25 02 2016г
  дог.№40 - ф.№2000010613/04 11 2015 - 278,41лв ф.№2000010859/21 12 2015 - 318,00лв - платени на 25 02 2016 г
  дог.№46 - ф.№0000000574/18 05 2015 - 1000,00лв частично плащане на 17 03 2015г
  дог. №46 - ф.№000000574/18 05 2015 - 1000,00лв частично плащане на 29 03 2016г