Вие сте тук

Досие

 • Дата на публикуване на досието:
  вторник, 18 August, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: вторник, 18 August, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: вторник, 18 August, 2015
  Съобщение за отваряне ценовите предложения:
  Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 28.08.2015 г., в 10:00 часа, в заседателната зала на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД, находяща се в лечебен корпус, ІV етаж, на адрес гр. Нова Загора, ул. "Петко Енев" № 1.
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: сряда, 2 September, 2015
  Договор за изпълнение на поръчката:
  Добавено на: сряда, 28 October, 2015