Вие сте тук

Договор за доставка на консумативи, превързочни материали, спринцовки и консумативи за хемодиализа.

Идентификационен номер: 
21/07.01.2014г.
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

ф.№2200021541/13 01 2014 - 366,20 лв - платена на 29 01 2016г