Вие сте тук

Договор за доставка на консумативи, превързочни материали, спринцовки и консумативи за хемодиализа.

Идентификационен номер: 
23/07.01.2014г.
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

ф.№1100011908/18.03.2014-664,20 лв, ф.№1100011938/10.04.2014 - 312,00 лв, ф.№1100011949/16.04.2014 - 72,00 лв - платени на 29.04.2015 г.
ф.№1100012045/24.06.2014 - 1261,20 лв - платена на 29.07.2015 г.
ф.№1100012150/09.09.2015 - 1000 лв - частично плащане на 14.09.2015г.
ф.№1100012079/25 07 2014 - 312,00лв ф№1100012150/09 09 2014 - 1344,00лв ф№1100012219/29 10 2014 - 72,00лв ф№1100012327/15 01 2015 - 272,00лв частично пл. - платени на 15 10 2015 г.