Вие сте тук

Договор за доставка на консумативи, превързочни материали, спринцовки и консумативи за хемодиализа.

Идентификационен номер: 
24/07.01.2014г.
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

фактура №1000001892/02.04.2014 - 1000 лв.- частично плащане - платена на 30.10.2014
фактура №1000001892/02.04.2014 - 2304,80 - доплащане; фактура №1000001962/30.05.2014 - 4592,16 - платени на 26.11.2014
фактура №1000002071/11.09.2014 - 2453,76 - платени на 13.01.2015г.
фактура№ 1000002186/02.12.2014 - 3762,72 - платена на 08.04.2015г.