Вие сте тук

Договор за доставка на консумативи, превързочни материали, спринцовки и консумативи за хемодиализа.

Идентификационен номер: 
30/23.01.2014г.
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

ф.№0000011778/09.04.2014-338,40 лв, ф.№0000012209/02.06.2014-338,40 лв, ф.№0000012779/04.08.2014-234,47 лв, ф.№0000013419/14.10.2014-334,49 лв - платени на 29.04.2015 г.