Вие сте тук

Договор за доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория

Идентификационен номер: 
25/07.01.2014г.
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

ф.№1000010594/13.01.2014-230,40 ф.№1000010773/13.02.2014-190,80 - платени на 20.02.2015 г.
ф.№1000010932/17.03.2014-237,60 лв, ф.№1000011044/08.04.2014-190,80 лв, ф.№1000011213/12.05.2014-208,80 лв - платени на 28.04.2015 г.