Вие сте тук

Договор за доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория

Идентификационен номер: 
26/07.01.2014г.
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

фактура №0000015204/28.04.2014 г - 155,90 лв. - платена на 24.10.2014
фактура №0000015874/18.06.2014 г - 325,73 лв. - платена на 24.10.2014
фактура №0000016328/23.07.2014 г - 198,20 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №0000016371/28.07.2014 г - 27,77 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №0000017122/30.09.2014 г - 14,23 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №0000017360/16.10.2014 г - 213,70 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №0000017572/29.10.2014 г - 45,90 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №0000017807/12.11.2014 г - 45,90 лв, фактура № 0000018302/13.12.2014 г - 131,96 лв - платени на 29.04.2015 г.