Вие сте тук

Договор за доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория

Идентификационен номер: 
27/07.01.2014г.
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

пр. фактура №0000000483/23.10.2014 - 459,92 лв. - платена на 29.10.2014