Вие сте тук

Договор за доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория

Идентификационен номер: 
28/07.01.2014г.
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

ф.№0000002251/18.02.2014-287,21 лв, ф.№0000002323/27.03.2014-305,39 лв, ф.№0000002431/20.05.2014-287,21 лв - платени на 29.04.2015 г.
ф.№0000002539/09 07 2014 - 362,39лв,ф.№0000002602/14 08 2014 - 286,25 лв - платени на 29 01 2016г