Вие сте тук

Договор за доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория

Идентификационен номер: 
29/08.01.2014г.
Дата на публикуване: 
сряда, 1 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

ф.№0000003165/29.04.2014 г - 383,30 лв. - платена на 19.12.2014
ф.№0000003632/23.10.2014 г - 470,10 лв. - платена на 08.04.2015