Вие сте тук

„Приготвяне и доставка на готова храна за болнично хранене на пациенти на МБАЛ Св. Петка Българска ЕООД”

Дата на публикуване: 
сряда, 19 August, 2015
Идентификационен номер: 
9044996 от 19.08.2015 г.
Дата на публикуване на досието: 
сряда, 19 August, 2015
Публична покана: 
Приложения и документация за участие: 
Договор за изпълнение на поръчката и допълнителни споразумения: 
Добавено на: 
сряда, 19 August, 2015
Добавено на: 
сряда, 19 August, 2015
Добавено на: 
понеделник, 7 September, 2015
Добавено на: 
вторник, 8 September, 2015
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 
Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на 31.08.2015 г., в 10:00 часа, в заседателната зала на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД, находяща се в лечебен корпус, ІV етаж, на адрес гр. Нова Загора, ул. "Петко Енев" № 1.