Вие сте тук

“Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора”

Дата на публикуване: 
вторник, 9 December, 2014
Идентификационен номер: 
00415-2014-0001
Дата на публикуване на досието: 
вторник, 9 December, 2014
Решение за откриване обявление документация за участие: 
Разяснения по документацията за участие: 
Протоколи на комисията: 
Решение за класиране на участниците: 
Договор за изпълнение на поръчката и доп. споразумения: 
Информация за плащане по договора на ОП: 

дог.№39 - ф.№1200986675/20.04.2015-540,90: ф.№1200987386/27.04.2015-499,20: ф.№1200987453/27.04.2015-478,80:ф.№1200988504/05.05.2015-557,83 - платени на 28.05.2015 г.
дог.№35 - ф.№2001076435/02.04.2015-1087,48: ф.№200107051/03.04.2015-536,54: ф.№2001077067/03.04.2015-499,68: ф.№2001077070/03.04.2015-156,42: ф.№2001078321/06.04.2015-411,12: ф.№2001078656/07.04.2015-436,32- платени на 25.06.2015 г.
дог.№39 - ф.№ 1200991989/03.06.2015-869,21 - платена на 17 07 2015 г.
дог.№35 - ф.№2001079484-1466,64:ф.№2001079538-436,31: ф.№2001081612-94,66: ф.№2001081626-128,71: ф.№2001081629-290,76: ф.№2001081744-272,92: кр.изв.№2001082208- -94,66: ф.№2001082212-93,00: ф.№2001082315-405,60: ф.№2001082557-423,49: ф.№2001083076-212,54: ф.№2001083188-256,80: ф.№2001083189-106,78: ф.№2001083814-288,26: ф.№2001084831-526,78: ф.№2001085661-1019,53: ф.№2001086088-60,00: ф.№2001086089-604,80: ф.№2001086136-591,12 - платени на 21 07 2015 г.
дог.№39 - ф.№1200995594/01 07 2015 г. - платени на 26 08 2015г.
дог.№35 - ф.№2001086669/23 04 2015г-104,40 лв: ф.№2001086788/23 04 2015г - 395,47лв: ф.№2001087375/24 04 2015г - 391,92лв: ф.№2001087394/24 04 2015г - 204,18лв - платени на 10 08 2015г.
дог.№35 - ф.№2001088442/27 04 2015г-409,34лв: ф.№2001088975/28 04 2015г-392,98лв: ф.№2001089151/28 04 2015г.-81,48лв: ф.№2001088442/27 04 2015г-409,34лв: ф.№2001088975/28 04 2015г-392,98лв:ф.№2001089150/28 04 2015г-184,97лв: ф.№2001089151/28 04 2015г-81,48лв: ф.№2001089153/28 04 2015г-473,28лв: ф.№2001089647/29 04 2015г-234,40лв: ф.№2001091765/04 05 2015г-443,28лв: ф.№2001092322/05 05 2015г-162,00лв: ф.№2001092350/05 05 2015г-110,41лв: ф.№2001093984/08 05 2015г-449,98лв: ф.№2001093998/08 05 2015г-642,00лв: ф.№2001095289/11 05 2015г-677,88лв: ф.№2001095301/11 05 2015г-193,03лв: ф.№2001095576/12 05 2015г-1466,64лв: ф.№2001095832/12 05 2015г-1037,94лв: ф.№2001095870/12 05 2015г-168,36лв: ф.№2001096567/13 05 2015г-224,40лв: ф.№2001097232/14 05 2015г-234,48лв: кр.изв..№2001097581/15 05 2015г- - 95,84лв: ф.№2001097991/15 05 2015г-208,80лв: ф.№2001097992/15 05 2015г-120,06лв: ф.№2001098001/15 05 2015г-28,99лв: ф.№2001099293/18 05 2015г-593,76лв: ф.№2001099603/19 05 2015г-11,70лв: ф.№2001100063/20 05 2015г-339,96лв: ф.№2001100494/20 05 2015г-176,89лв: ф.№2001101897/22 05 2015г-1044,36лв: ф.№2001102987/25 05 2015г-394,67лв: ф.№2001103583/26 05 2015г-356,40лв: ф.№2001104268/27 05 2015г-254,64лв: ф.№2001106561/01 06 2015г-315,00лв: ф.№2001106884/01 06 2015г-198,48лв: ф.№2001106904/01 06 2015г-102,65лв: кр.изв..№2001107280/02 06 2015г- -4,90лв: ф.№2001107366/02 06 2015г-48,98лв: ф.№2001107377/02 06 2015г-523,92лв: ф.№2001108153/03 06 2015г-242,46лв: ф.№2001110261/08 06 2015г-642,00лв - платени на 28 08 2015г.
дог.№35- ф№2001110734/08 06 2015-842,17 ф№2001111440/09 06 2015-617,76лв ф№2001111446/09 06 2015-277,32лв ф№2001112254/10 06 2015-475,20лв ф№2001112726/11 06 2015-339,96лв ф№2001112872/11 06 2015-98,18лв ф№2001113417/12 06 2015-103,32лв ф№2001115052/15 06 2015-87,91лв ф№2001115053/15 06 2015-152,69лв ф№2001115768/16 06 2015-1116,28лв ф№2001116079/17 06 2015-17 06 2015-190,32лв ф№2001116764/18 06 2015-1759,97лв ф№2001116811/18 06 2015-190,32лв ф№2001117185/18 06 2015-331,38лв ф№2001117511/19 06 2015-11,64лв ф№2001117890/19 06 2015-373,20лв ф№2001117904/19 06 2015-45,18лв ф№2001118953/22 06 2015-429,36лв ф№2001119721/23 06 2015-83,46лв ф№2001119722/23 06 2015-345,60лв ф№2001120424/24 06 2015-24 06 2015-148,32лв ф№2001120434/24 06 2015-1039,92лв ф№2001121959/26 06 2015-36,00лв ф№2001123479/29 06 2015-315,00лв ф№2001123480/29 06 2015-236,16лв ф№2001124344/30 06 2015-54,98лв - платени на 15.10.2015г.
дог№39- ф№1201001104/26 08 2015-932,46 лв- платена на 16 10 2015г.
дог.№ 35 - ф№2001125128/01 07 2015-1172,62лв ф№2001125666/02 07 2015-24,96лв ф№2001125717/02 07 2015-992,92лв ф№2001126630/03 07 2015-43,78лв ф№2001127956/06 07 2015-425,64лв ф№2001127969/06 07 2015-94,75лв ф№2001130444/09 07 2015-1069,25лв ф№2001131208/10 07 2015-2199,96лв ф№2001132352/13 07 2015-840,74лв ф№2001133954/15 07 2015-55,58лв ф№2001134125/81,78лв ф№2001134165/15 07 2015-888,36лв ф№2001134994/16 07 2015-465,70лв ф№2001135498/17 07 2015-148,32лв ф№2001135557/17 07 2015-321,66 ф№2001135665/17 07 2015-622,93лв ф№2001136639/20 07 2015-269,64лв ки№2001136703/20 07 2015- -4,38лв ф№2001136705/20 07 2015-43,50лв ф№2001137124/20 07 2015-51,54лв - платени на 29 10 2015г.
дог.№35 - ф№2001137908/21 07 2015-265,93лв,ф№2001138605/22 07 2015-1099,54лв,ф№2001138606/22 07 2015-66,32лв,ф№2001138607/22 07 2015-83,40лв,ф№2001139284/23 07 2015-642,00лв,ф№2001140786/27 07 2015-233,10лв,ф№2001141309/27 07 2015-6,26лв,ф№2001141428/27 07 2015-940,21лв,ф№2001142661/29 07 2015-759,89лв,ф№2001143075/29 07 2015-69,60лв,ф№2001143408/30 07 2015-318,53лв,ф№2001144125/31 07 2015-339,96лв,ф№2001144126/31 07 2015-83,36лв,ф№2001144202/31 07 2015-631,42лв- платени на 26 11 2015 г.
дог.№35 - ф.№2001146765/05 08 2015-561,72лв,ф№2001146989/05 08 2015-45,60лв,ф№2001146990/05 08 2015-72,77лв,ф.№2001149386/10 08 2015-40,99лв,ф.№2001153053/14 08 2015-1427,52лв,ф.№2001154839/18 08 2015-302,09лв,ф.№2001157537/21 08 2015-6,77лв,ф.№2001157538/21 08 2015-683,88лв,ф.№2001158376/24 08 2015-133,49лв,ф.№2001159317-760,98лв,ф.№2001159826/26 08 2015-133,49лв,ф.№2001161935/28 08 2015-735,89лв,ф.№2001161936/28 08 2015-43,16лв,ф.№2001163167/31 08 2015-10,44лв-платени на 28 12 2015г.
дог.№39 - ф.№1201006121/12 10 2015-374,40лв,ф.№1201006960/19 10 2015-592,70лв- платени на 14 12 2015г.
дог.№39 - ф.№1201008356/03 11 2015-830,21лв - платена на 28 12 2015 г.
дог.№35 - ф.№2001165337/03 09 2015-313,51лв,ф.№2001165944/04 09 2015-137,76лв,ф.№2001167030/07 09 2015-67,99лв,ф.№2001167342/07 09 2015-391,98лв,ф.№2001167733/08 09 2015-67,99лв,ф.№2001168367/08 09 2015-1030,86лв,ф.№2001168456/08 09 2015-24,20лв,ф.№2001169605-2199,96лв,ф.№2001170959/12 06 2015-399,16лв,ф.№2001170960/12 09 2015-64,20лв,ф.№2001170966/12 09 2015-3,72лв,ф.№2001172435/15 09 2015-1207,32лв,ф.№2001173218/16 09 2015-136,32лв,ф.№2001173353/16 09 2015-57,00лв,ф.№2001173890/17 09 2015-9,79лв,ф.№2001174050/17 09 2015-21,55лв,ф.№2001174675/18 09 2015-42,60лв,ф.№2001175752/22 09 2015-200,23лв,ф.№2001176283/23 09 2015-963,18лв,ф.№2001176324/23 09 2015-75,88лв,ф.№2001177009/24 09 2015-235,93лв,ф.№2001177659/25 09 2015-1155,34лв,ф.№2001179336/29 09 2015-499,68лв,ф.№2001180793/30 09 2015-240,12лв- платени на 28 01 2016г
дог.№39 - ф.№1201013141/14 12 2015-528,13лв - платена на 29 01 2016г
дог.№39 - ф.№1201015857/12 01 2016 - 974,94лв - платена на 25 02 2016 г
дог.№35 - ф.№2001181359/01 10 2015 - 1010,57лв, ф.№2001182933/05 10 2015-986,18лв, ф.№2001182977/05 10 2015-642,00лв, ф.№2001182981/05 10 2015-6,68лв, ф.№2001184123/07 10 2015-2199,96лв, ф.№2001184379/07 10 2015-324,56лв, ф.№2001185189/08 10 2015-207,18лв, ф.№2001185900/09 10 2015-983,02лв, ф.№2001188065/13 10 2015-24,96лв, ф.№2001188091/13 10 2015-890,24лв, ф.№2001188595/14 10 2015-1031,41лв, ф.№2001188973/14 10 2015-4,43лв, ф.№2001189902/16 10 2015-66,96лв, ф.№2001190317/16 10 2015-64,20лв, ф.№2001190318/16 10 2015-203,86лв, ф.№2001191547/19 10 2015-124,44лв, ф.№2001192452/20 10 2015-852,00лв - платени на 01 03 2015г
дог. №39 - ф. №1201018513/03 02 2016 - 1133,27лв, ф.№1201019959/16 02 2016 - 342,00лв - платени на 29 03 2016г
дог.№35 - ф.№2001194967/23 10 2015-311,71лв, ф.№2001195958/25 10 2015г-364,02лв, ф.№2001197232/27 10 2015-966,14лв, ф.№2001197494/28 10 2015-191,46ЛВ, Ф.№2001197724/28 10 2015-109,24ЛВ, Ф.№2001197725/28 10 2015-316,80ЛВ, ф.№2001200473/02 11 2015-888,31лв, ф.№2001200764/02 11 2015-10,90лв, ф.№2001201154/03 11 2015-306,67лв, ф.№2001201158/03 11 2015-104,88лв, ф.№2001202739/05 11 2015-1170,05лв, ф.№2001202741/05 11 2015-114,48лв, ф.№2001203087/06 11 2015-1001,82лв частично пл. - платени на 29 03 2016г
дог.№35-ф.№2001203087/06 11 2015-464,82лв,ф.№2001203093/06 12 2015-126,00лв,ф.№2001204832/09 11 2015-615,34лв, ф.№2001206180/11 11 2015-21,30лв, ф.№2001206414/11 11 2015-642,00лв, ф.№2001208180/15 11 2015-842,04лв, ф.№2001209588/17 11 2015-1142,36лв, ф.№2001211921/20 11 2015-168,36лв, ф.№2001212842/23 11 2015-1128,78лв, ф.№2001213392/24 11 2015-294,48лв, ф.№2001214491/25 11 2015-148,08лв, ф.№2001216395/27 11 2015-13,30лв - платени на 26 04 2016г.
дог.№39-ф.№1201022923/14 03 2016 - 699,60лв - платена на 10.05.2016г.
дог.№35 - ф.№2001218271/01 12 2015-968,15лв,ф.№2001219147/02 12 2015-952,98лв,ф.№2001220996/04 12 2015-1149,20,ф.№2001221761/07 12 2015-126,00лв,ф.№2001222090/07 12 2015-1026,65лв, ф.№2001222723/08 12 2015-992,35лв, ф.№2001224276/10 12 2015-207,18лв, ф.№2001224853/11 12 2015-386,52лв, ф.№2001226217/14 12 2015-1002,95лв, ф.№2001227731/16 12 2015-296,04лв, ф.№2001228192/17 12 2015-38,66лв, ф.№2001229137/18 12 2015-999,46лв, ф.№2001230939/22 12 2015-341,33лв, ф.№2001231328/23 12 2015/12,70лв, ф.№2001233277/28 12 2015-720,98лв, ф.№2001233693/29 12 2015-368,17лв - платени на 10.05.2016г.

Добавено на: 
сряда, 4 February, 2015
Добавено на: 
вторник, 9 December, 2014
Добавено на: 
понеделник, 22 December, 2014
Добавено на: 
четвъртък, 12 February, 2015
Добавено на: 
четвъртък, 12 February, 2015
Добавено на: 
сряда, 29 April, 2015
Съобщение за отваряне ценовите предложения: 

СЪОБЩЕНИЕ:
На 21.01.2015 г. от 14:00 часа в административната сграда на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД", гр. Нова Загора на адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 1, ще се състои заседание на комисия, на което ще бъдат отворени ценовите предложения,
СЪОБЩЕНИЕ:
В хода на работата си комисията установи, че участниците „Търговска лига НАЦ“ АД, гр. София, „Фьоникс Фарма“ ЕООД, гр. София и „Медофарма“ ЕООД, гр. София са предложили еднакви цени за артикулите от Приложение 1.1 и Приложение 2.1 Cefuroxime 750mg , и Bisoprolol 5 mg и за тези артикули могат да бъдат класирани на първо място. С оглед на това и на основание чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП комисията ще проведе публично жребий на 10.02.2015 г. в гр. Нова Загора, в административната сграда на , МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора, в 09:00 часа. Изпълнителят на поръчката за посочените по-горе артикули ще бъде определен в зависимост от резултатите на жребия, които ще бъдат отразени в протокола на комисията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. , На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда, на МБАЛ „С. Петка Българска” ЕООД, гр. Нова Загора.