Вие сте тук

Договори преди 01.X.2014

Договор Идентификационен номер Дата на публикуване Информация за плащане по договора на ОП
Договор за доставка на консумативи, превързочни материали, спринцовки и консумативи за хемодиализа. 20/07.01.2014г. сряда, 1 October, 2014
Договор за доставка на консумативи, превързочни материали, спринцовки и консумативи за хемодиализа. 19/07.01.2014г. сряда, 1 October, 2014

ф.№0000047925/13.01.2014-342,74 лв, ф.№0000048656/11.02.2014-119,20 лв - платени на 28.04.2015 г.
ф.№0000050309/14.04.2014 - 255,04 лв - платена на 14.04.2015 г.

Договор за доставка на консумативи, превързочни материали, спринцовки и консумативи за хемодиализа. 18/07.01.2014г. сряда, 1 October, 2014

ф.№0000003050/09.01.2014-697,20 лв, ф.№0000003051/09.01.2014-774,00 лв, ф.№0000003079/11.02.2014-304,50 лв,ф.№0000003082/11.02.2004-682,20 лв, ф.№0000003090/17.02.2014-448,50 лв, ф.№0000003091/17.02.2014-207,00 лв - платени на 29.04.2015 г.
ф.№0000003130/11 03 2015 - 696,00 лв - платена на 10 08 2015 г
ф.№0000003129/11 03 2015 - 466,20 лв, ф.№0000003167/01 04 2015 - 636,30 лв, ф.№0000003168/01 04 2015 г - 484,80 лв, ф.№0000003245/10 06 2015 г - 363,00 лв, ф.№0000003246/10 06 2015 г - 749,20 лв - платени на 26 11 2015 г.
ф.№0000003277/ 04 07 2015 - 1057,00лв - платена на 17 03 2016г

Договор за доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора 4/20.01.2014г. сряда, 1 October, 2014

ф.№0100013588/22.01.2014 г - 426,26 лв, ф.№0100013872/11.03.2014 г - 373,92 лв, ф.№0100013941/21.03.2014 г - 616,61 лв - платени на 28.04.2015 г.
ф.№0100014525/09.07.2015 г. - 312,38 лв, ф.№0100014879/16.09.2014 г - 268,56 лв - платени на 14.09.2015 г.
ф.№0100015321/02 12 2014г- 243,19лв - платена на 29 03 2016г

Договор за доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД гр. Нова Загора 3/20.01.2014г. сряда, 1 October, 2014

ф.№1000011950/08.09.2014 - 176,40 ф.№1000012055/24.11.2014 - 235,20 - платени на 29 04 2015 г.

Договор за доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Петка БЪлгарска" ЕООД гр. Нова Загора 2/20.01.2014 г. сряда, 1 October, 2014

фактура №1200946290/08.05.2014 - 641,70 лв. - платена на 24.10.2014
фактура №1200949203/23.05.2014 - 519,54 лв. - платена на 24.10.2014
фактура №1200951676/10.06.2014 - 814,02 лв. - платена на 24.10.2014
фактура №1200953791/27.06.2014 - 601,89 лв. - платена на 24.10.2014
фактура №1200955468/10.07.2014 г - 734,88 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №1200957179/25.07.2014 г - 1024,72 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №1200957563/30.07.2014 г - 163,86 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №1200960291/25.08.2014 г - 221,81лв, фактура №1200960458/26.08.2014 - 59,52лв, фактура №1200961195/02.09.2014 - 1132,80, фактура №1200963808/29.09.2014 - 810,82 - платени на 27.01.2014г.
ф.№1200966092/20.10.2014 г - 1089,05 лв, ф.№ 1200967789/03.11.2014 г - 1107,72 лв, ф.№1200969444/14.11.2014 г -1024,00 лв, - платени на 15.04.2015 г.
ф.№1200972406/10.12.2014 г - 1064,44 лв, ф.№1200973403/18.12.2014 г - 1041,60 лв - пратени на 20.04.2015 г.
ф.№1200974326/05.01.2015 г - 715,11 лв - платена на 24.04.2015 г.

Договор за доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Петка БЪлгарска" ЕООД гр. Нова Загора 1/20.01.2014 г. сряда, 1 October, 2014

ф.№2001305229/23.07.14 - 4643,57 лв; ф.№2001305885/24.07.14 - 285,73 лв; ф.№2001306532/25.07.14 - 202,56 лв; ф.№2001307996/28.07.14 - 265,34 лв; ф.№2001308968/30.07.14 - 512,58 лв; ф.№2001308970/30.07.14 - 87,55 лв; кр.изв.№2001309317/31.07.14 - - 13,68 лв; ф.№2001309659/31.07.14 - 89,40 лв; ф.№2001309980/01.08.14 - 128,64 лв; ф.№2001310305/01.08.14 - 367,08 лв - платени на 29.10.2014
ф. №2001311494/04.08.2014 - 418,58 лв; ф. №2001312203/05.08.2014 - 345,60 лв; ф.№2001312919/06.08.2014 - 262,25 лв; ф.№2001313588/07.08.2014 - 546,86 лв;
ф.№2001315343/11.08.2014 - 192,96 лв; ф.№2001315344/11.08.2014 - 59,53 лв; ф.№2001316099/12.08.2014 - 175,92 лв; ф.№2001316103/12.08.2014 - 169,92 лв; ф.№2001317277/14.08.2014 - 81,38 лв; ф.№2001317372/14.08.2014 - 462,91 лв; ф.№2001317803/15.08.2014 - 76,90 лв; ф.№2001318013/15.08.2014 - 150,19 лв; ф.№2001319466/18.08.2014 - 509,86 лв; ф.№2001319890/19.08.2014 - 254,15 лв; ф.№2001321342/21.08.2014 - 706,75 лв; ф.№2001323193/25.08.2014 - 380,64 лв; ф.№2001323195/25.08.2014 - 20,33 лв; ф.№2001325142/28.08.2014 - 308,86 лв; ф.№2001326035/01.09.2014 - 232,92 лв; ф.№2001326364/01.09.2014 - 134,86 лв; ф.№2001326546/01.09.2014 - 613,49 лв; ф.№2001326996/02.09.2014 - 955,76 лв; ф.№2001327512/03.09.2014 - 52,08 лв; ф.№2001327599/03.09.2014 - 352,60 лв; ф.№2001328344/04.09.2014 - 375,48 лв - платени на 26.11.2014 г.
ф.№2001328814/05.09.2014 г - 1301,70; ф.№2001330108/08.09.2014 - 1019,58 лв; ф.№2001330112/08.09.2014 - 204,76 лв; ф.№2001330251/09.09.2014 - 11,04 лв; ф.№2001331354/10.09.2014 - 328,82 лв; ф.№ 2001331956/11.09.2014 - 199,20 лв; ф.№2001332210/12.09.2014 - 36,00 лв; ф.№2001332493/12.09.2014 - 705,08 лв; ф.№2001333700/15.09.2014 - 286,56 лв; ф.№2001334190/16.09.2014 - 817,15 лв; ф.№2001334654/17.09.2014 - 347,68 лв; ф.№2001336603/23.09.2014 - 413,38 лв; ф.№2001336934/23.09.2014 - 211,31 лв; ф.№2001337026/23.09.2014 - 8,89 лв; ф.№2001337691/24.09.2014 - 194,64 лв; ф.№2001338935/26.09.2014 - 748,14 лв; ф.№2001338983/26.09.2014 - 14,52 лв; ф.№2001340073/29.09.2014 - 242,06 лв; ф.№2001340943/30.09.2014 - 289,61 лв; ф.№2001341414/01.10.2014 - 787,68 лв; ф.№2001341937/02.10.2014 - 26,35 лв; ф.№2001342899/03.10.2014 - 164,52 лв; ф.№2001342900/03.10.2014 - 335,28 лв; ф.2001343608/06.10.2014-367,20 лв; ф.№2001344417/07.10.2014 - 608,81 лв; ф№2001345669/09.10.2014 - 363,62 лв - платени на 19.12.2014 г.
ф.№2001346264/10.10.2014-409,97 лв ф.№2001347214/1310.2014-2579,76 лв ф.№2001347312/13.10.2014-250,02 лв ф.№2001347928/14.10.2014-1045,56 лв ф.№2001348371/15.10.2014-128,76 лв ф.№2001349660/17.10.2014-18,79 лв ф.№2001349664-489,25 лв ф.№2001350653/20.10.2014-362,20 лв ф.№2001351207/21.10.2014-486,70 лв - платени на 15.01.2014; ф.№2001351755/22.10.2014-254,95 лв ф.№2001352372/23.10.2014-483,71 лв ф№2001353054/24.10.2014-324,19 лв ф.№2001353980/27.10.2014-194,53 лв ф.№2001354591/28.10.2014-1160,76 лв ф.№2001354905/29.10.2014-103,06 лв ф.№2001355215/29.10.2014-340,54 лв ф.№2001355944/30.10.2014-209,24 лв ф.№2001356466/31.10.2014-248,64 лв ф.№2001357581/03.11.2014-230,89 лв ф.№2001358268/04.11.2014-295,18 лв ф.№2001359055/05.11.2014-576,78 лв ф.№2001359056/05.11.2014-149,72 лв ф.№2001359617/06.11.2014-24,48 лв ф.№2001359715/06.11.2014-151,27 лв ф.№2001001721/10.11.2014-536,33 лв ф.№2001001837/10.11.2014-150,48 лв ф.№2001001853/10.11.2014-331,32 лв ф.№2001002389/11.11.2014-298,13 лв ф.№2001002930/12.11.2014-293,70 лв ф.№2001003674/13.11.2014-241,69 лв ф.№2001003998/14.11.2014-579,17 лв ф.№2001004240/14.11.2014-467,42 лв - платени на 27.01.2015г.
ф.№2001004314/14.11.2014-1497,35 лв ф.№2001005945/18.11.2014-76,90 лв ф№2001006184/18.11.2014-831,23 ф.№2001006271/18.11.2014-153,79 лв ф.№2001006596/19.11.2014-220,79 лв ф.№2001008124/21.11.2014-382,39 лв ф.№2001009081/24.11.2014-10,15 лв ф.№2001009088/24.11.2014-689,63 ф.№2001009778/25.11.2014-1007,29 лв ф.№2001010338/26.11.2014-396,84 лв ф.№2001010972/27.11.2014-382,03 лв - платени на 26.02.2015 г.
ф.№2001013630/03.12.2014-1270,84 лв ф.№2001016617/ 08 12 2014-279,66 лв ф.№2001016624/08 12 2014-325,38 лв ф.№2001017188/09 12 2014-225,77 лв ф.№2001017839/10 12 2014-369,13 ф.№2001018997/12 12 2014-311,30 ф.№2001019159/12 12 2014-48,60 лв ф.№2001020301/15 12 2014-443,18 лв ф.№2001020903/16 12 2014-182,84 лв ф.№2001020918/16 12 2014-190,63 лв ф.№2001021753/17 12 2014-826,50 лв ф.№2001022473/18 12 2014-252,02 лв ф.№2001022998/19 12 2014-717,07 лв ф.№2001024258/22 12 2014-479,45 лв ф.№2001026451/29 12 2014-188,18 лв ф.№2001028791/05 01 2015-20,40 лв ф.№2001028800/05 01 2015-1119,47 лв ф.№2001029215/06 01 2015-45,18 лв ф.№2001029257/06 01 2015-471,36 лв
ф.№2001029979/07.01.2015-207,84 лв, ф.№2001029989/07.01.2015-95,60 лв, ф.№2001030676/08.01.2015-590,40 лв, ф.№2001031360/09.01.2015-47,10 лв, ф.№2001031369/09.01.2015-332,57 лв, ф.№2001032614/12.01.2015-209,83 лв, ф.№2001032617/12.01.2015-240,12 лв, ф.№2001033413_13.01.2015-241,92 лв, ф.№2001034071/14.01.2015-317,99 лв, ф.№2001034482/15.01.2015-2579,76 лв, ф.№2001034954/15.01.2015-312,58 лв, ф.№2001036767/19.01.2015-1204,80 лв, ф.№2001037324/20.01.2015-217,19 лв-платени на 28.04.2015 г.

Страници