Вие сте тук

Договори преди 01.X.2014

Договор Идентификационен номер Дата на публикуване Информация за плащане по договора на ОП
Договор за доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория 29/08.01.2014г. сряда, 1 October, 2014

ф.№0000003165/29.04.2014 г - 383,30 лв. - платена на 19.12.2014
ф.№0000003632/23.10.2014 г - 470,10 лв. - платена на 08.04.2015

Договор за доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория 28/07.01.2014г. сряда, 1 October, 2014

ф.№0000002251/18.02.2014-287,21 лв, ф.№0000002323/27.03.2014-305,39 лв, ф.№0000002431/20.05.2014-287,21 лв - платени на 29.04.2015 г.
ф.№0000002539/09 07 2014 - 362,39лв,ф.№0000002602/14 08 2014 - 286,25 лв - платени на 29 01 2016г

Договор за доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория 27/07.01.2014г. сряда, 1 October, 2014

пр. фактура №0000000483/23.10.2014 - 459,92 лв. - платена на 29.10.2014

Договор за доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория 26/07.01.2014г. сряда, 1 October, 2014

фактура №0000015204/28.04.2014 г - 155,90 лв. - платена на 24.10.2014
фактура №0000015874/18.06.2014 г - 325,73 лв. - платена на 24.10.2014
фактура №0000016328/23.07.2014 г - 198,20 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №0000016371/28.07.2014 г - 27,77 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №0000017122/30.09.2014 г - 14,23 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №0000017360/16.10.2014 г - 213,70 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №0000017572/29.10.2014 г - 45,90 лв. - платена на 19.12.2014
фактура №0000017807/12.11.2014 г - 45,90 лв, фактура № 0000018302/13.12.2014 г - 131,96 лв - платени на 29.04.2015 г.

Договор за доставка на консумативи и реактиви за клинична лаборатория 25/07.01.2014г. сряда, 1 October, 2014

ф.№1000010594/13.01.2014-230,40 ф.№1000010773/13.02.2014-190,80 - платени на 20.02.2015 г.
ф.№1000010932/17.03.2014-237,60 лв, ф.№1000011044/08.04.2014-190,80 лв, ф.№1000011213/12.05.2014-208,80 лв - платени на 28.04.2015 г.

Договор за доставка на консумативи, превързочни материали, спринцовки и консумативи за хемодиализа. 30/23.01.2014г. сряда, 1 October, 2014

ф.№0000011778/09.04.2014-338,40 лв, ф.№0000012209/02.06.2014-338,40 лв, ф.№0000012779/04.08.2014-234,47 лв, ф.№0000013419/14.10.2014-334,49 лв - платени на 29.04.2015 г.

Договор за доставка на консумативи, превързочни материали, спринцовки и консумативи за хемодиализа. 24/07.01.2014г. сряда, 1 October, 2014

фактура №1000001892/02.04.2014 - 1000 лв.- частично плащане - платена на 30.10.2014
фактура №1000001892/02.04.2014 - 2304,80 - доплащане; фактура №1000001962/30.05.2014 - 4592,16 - платени на 26.11.2014
фактура №1000002071/11.09.2014 - 2453,76 - платени на 13.01.2015г.
фактура№ 1000002186/02.12.2014 - 3762,72 - платена на 08.04.2015г.

Договор за доставка на консумативи, превързочни материали, спринцовки и консумативи за хемодиализа. 23/07.01.2014г. сряда, 1 October, 2014

ф.№1100011908/18.03.2014-664,20 лв, ф.№1100011938/10.04.2014 - 312,00 лв, ф.№1100011949/16.04.2014 - 72,00 лв - платени на 29.04.2015 г.
ф.№1100012045/24.06.2014 - 1261,20 лв - платена на 29.07.2015 г.
ф.№1100012150/09.09.2015 - 1000 лв - частично плащане на 14.09.2015г.
ф.№1100012079/25 07 2014 - 312,00лв ф№1100012150/09 09 2014 - 1344,00лв ф№1100012219/29 10 2014 - 72,00лв ф№1100012327/15 01 2015 - 272,00лв частично пл. - платени на 15 10 2015 г.

Договор за доставка на консумативи, превързочни материали, спринцовки и консумативи за хемодиализа. 22/07.01.2014г. сряда, 1 October, 2014
Договор за доставка на консумативи, превързочни материали, спринцовки и консумативи за хемодиализа. 21/07.01.2014г. сряда, 1 October, 2014

ф.№2200021541/13 01 2014 - 366,20 лв - платена на 29 01 2016г

Страници