Вие сте тук

Процедури по ЗОП

Наименование на процедурата Идентификационен номер Дата на публикуване Досие
“Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора” 00415-2014-0001 вторник, 9 December, 2014 Досие
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Св. Петка Българска" ЕООД, гр. Нова Загора 00415-2016-0001 сряда, 20 January, 2016 Досие