Вие сте тук

Публични покани

Наименование на поръчката Дата на публикуване Идентификационен номер Досие Delete link Edit link
„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, СПРИНЦОВКИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА” понеделник, 22 February, 2016 9050630 от 22.02.2016 г. Досие
„Приготвяне и доставка на готова храна за болнично хранене на пациенти на МБАЛ Св. Петка Българска ЕООД” сряда, 19 August, 2015 9044996 от 19.08.2015 г. Досие
„НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА В МБАЛ СВ. ПЕТКА БЪЛГАРСКА ЕООД-ЛЕЧЕБЕН КОРПУС” вторник, 18 August, 2015 9044953 от 18.08.2015 Досие
„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, СПРИНЦОВКИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА” сряда, 11 February, 2015 9038819 Досие
ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА Е ОТТЕГЛЕНА на 10.02.2015 г. „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, СПРИНЦОВКИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА” четвъртък, 5 February, 2015 9038649 Досие